Obchodní podmínkyPotřebujete poradit?

Rádi Vám pomůžeme s volbou adekvátního zabezpečení Vašich cenností, listin či zbraní na kterémkoliv z našich kontaktů:

  326 992 172

trezory@trezory-celakovice.cz

Doprava je zdarma!

Doprava objednaného zboží v hodnotě nad 1500Kč po celé ČR je ZDARMA. Službu zajišťuje společnost TOPTRANS.


Více na stránce O společnosti

Trezory na vlastní oči

Drtivá většina nabízeného zboží je skladem a k prohlédnutí v naší prodejně v Čelákovicích. Těšíme se na Vaši návštěvu.


Více na stránce Kontakt
  Trezory Čelákovice: obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném firmou Alena Boumová-TREZORY ČELÁKOVICE, Sedláčkova 107/6, 250 88 Čelákovice, IČO:49497227, DIČ:CZ5757250554. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů.
 5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Platební metody

Za zboží lze v našem eshopu platit následujícími způsoby:

 • Bankovním převodem po objednání zboží a potvrzení jeho dostupnosti ze strany obchodníka.
 • Dobírkou v hotovosti při převzetí zboží doručovaného na adresu objednatele.
 • V hotovosti při osobním odběru zboží v prodejně v Čelákovicích

Cena zboží

 1. Cena je vč. DPH (DPH 21%). Není závazná a dodavatel si vyhrazuje právo její změny. V případě, že cena bude vyšší, než je uvedena na objednávce, je dodavatel povinen neprodleně informovat kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
 2. Pro významné zákazníky lze poskytnout individuální slevu.

Dodací podmínky

 1. Zboží lze zaslat na jakoukoliv adresu v ČR.
 2. Zboží je doručeno zpravidla do 4 dnů od data objednání. Pokud není možné tento termín dodání splnit, je zákazník o této skutečnosti informován předem.
 3. Doprava přepravní službou TOPTRANS je ZDARMA. Přepravce zboží přiveze, složí z vozu, ale neumístí na místo určení.
 4. Objednané zboží je možno vyzvednou OSOBNĚ v prodejně v sídle společnosti.
 5. Cena dopravy a umístění vlastním rozvozem se řeší individuálně, dle vzdálenosti a náročnosti umístění zboží.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednání jsou důvěrné a dodavatel se zavazuje, že tyto osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.
 3. Dodavatel má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek, odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu.  S celkovou kupní cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo od dopravce. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Zjištěnou vadu je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu.
 3. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturovaným zbožím a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinen o tom prodávajícího do 3 dnů informovat. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
 4. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího). Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží , prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží (např. přepravné apod. )
 5. Kupující dává souhlas se shromažďováním a archivováním osobních vyplněním závazné objednávky.
 6. Kupující je povinen uvádět pravdivé údaje.

Záruční podmínky a reklamace

 1. Záruka je 24 měsíců. Tato doba začíná dnem vystavení daňového dokladu.  Prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje.
 2. Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu dodavatele. Pokud zde bude závada uznána jako záruční, je bezplatně opravena. Zákazník prokazuje nárok na záruku daňovým dokladem nebo dodacím listem. Servisní technik po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně je zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.
 3. Reklamace budou vyřízeny v souladu s platným řádem ČR.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží, jiným se stejnými parametry.
 5. V případě neoprávněné reklamace bude oprava účtována.

Vrácení zboží a peněz

 1. Zákazník je oprávněn bez udání důvodů vrátit nepoškozené zboží objednané na stránkách www.trezory-celakovice.cz, a to do 14 dnů od převzetí na adresu Sedláčkova 107/6, 250 88 Čelákovice.
 2. Zákazník prokáže nárok na vrácení peněz daňovým dokladem či dodacím listem.
 3. Peníze v plné výši úhrady za předmětnou objednávkou včetně přepravného budou zákazníkovi vráceny bankovním převodem či poštovní poukázkou. Zákazník uvede preferovaný způsob vratky a údaje nezbytné k realizaci platby.
 4. Přepravu vraceného zboží od zákazníka k prodejci hradí zákazník.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně případných nákladů na dopravu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

 

 Výběr z naší nabídky ve všech bezpečnostních třídách