Sejf vs. trezor: jaký je mezi nimi rozdíl a k čemu slouží?

Přemýšlíte, kam u vás doma uložit hotovost, cennosti, šperky, důležité dokumenty či doklady? Řešením může být sejf nebo trezor. Zjistěte, jaký je mezi těmito produkty rozdíl a s jakými certifikáty a normami se můžete při výběru setkat. 

Jaký je rozdíl mezi sejfem a trezorem

Ačkoliv se většinou význam těchto slov v praxi příliš nerozlišuje, pravdou zůstává, že existují velké odlišnosti. Při nákupu tak můžete stát před otázkou, zda je pro vás vlastně vhodnější sejf, nebo trezor.

Označení sejf pochází z anglického slova save (chránit). Jeho primárním úkolem je tedy zajistit ochranu uložených věcí před odcizením. Typicky slouží k uložení věcí menší hodnoty, zbraní nebo dokladů. Většinou má podobu jedno či dvouplášťové kovové schránky bez dalšího zabezpečení a je opatřen bezpečnostním zámkem. Sejfy nejsou oproti trezorům certifikovány, nebo jsou v nižších třídách bezpečnosti určené pro sejfy. Zároveň bývají zpravidla levnější. Pro zloděje s vybavením ale není takový problém se do sejfu dostat. 

Oproti tomu označení trezor pochází z anglického slova treasure (poklad). Trezor je certifikován dle normy ČSN EN 1143-1 akreditovanými certifikačními kancelářemi a je nesrovnatelně odolnější proti narušení než sejf. Trezory jsou konstruovány jako více plášťové s výplní mezi jednotlivými ocelovými vrstvami. Jejich zámky bývají chráněny před násilným otevřením kalenou deskou a obsahují další bezpečnostní prvky skryté v trezoru. Z uvedeného vyplývá, že certifikovaný trezor slouží k uložení věcí vyšší hodnoty, než které umisťujete do sejfu. 

Kde umístit trezor či sejf pro vaši bezpečnost

Nezapomeňte také dobře promyslet místo, kam trezor nebo sejf umístíte. Menší trezory na cennosti lze vložit například do nábytku, zazdít je do stěny nebo instalovat do podlahy. Větší a rozměrnější trezory lze situovat například do rohu místnosti. Vždy je však na místě v tomto případě pamatovat na jejich ukotvení do zdi nebo do podlahy, čímž podpoříte jejich bezpečnost. Vzhledem k vysoké hmotnosti trezoru je nutné při výběru místa trezoru myslet na možné omezení při nastěhování trezoru. Prostor si také pečlivě proměřte.

Při výběru trezoru pamatujte na to, že vám postupem času budou věci přibývat a tak si (pokud je to možné) vyberte minimálně o jednu velikost větší trezor, než aktuálně potřebujete. Určitě se to vyplatí.

Jaké druhy trezorů a sejfů existují

Na trhu se můžete setkat s různými druhy trezorů. Níže zjistěte, jaké vlastnosti se s jednotlivými variantami pojí

Volně stojící trezory a sejfy

Nejrozšířenější typ trezoru, který se umisťuje do nábytku nebo jako volně stojící. Dává se například pod kancelářský stůl nebo do skříně. Svými rozměry jsou tyto trezory uzpůsobeny k umístění do většiny kusů nábytku standardních rozměrů. Trezory jsou připraveny na přišroubování ke zdi nebo ke stěně. Přišroubování je velmi důležité pro zajištění proti odnesení trezoru. Do kategorie volně stojících trezor a sejfů patří nábytkové trezory a sejfy, skříňové trezory, archivační skříně, trezory na dlouhé zbraně atd.

Trezory a sejfy do zdi

Oproti volně stojícímu trezoru je u tohoto chráněna pouze přední část trezoru. Takový trezor je nutné z dalších stran obetonovat 10cm vrstvou betonu, která trezor dostatečně ochrání před napadením. Trezor můžete umístit přímo do zdi do výklenku ve sklepě, pod schody nebo do nepoužívaného komína. Takto zazděný trezor můžete zakrýt třeba skříní, díky čemuž jej zloděj ani nemusí najít. Pokud zrovna stavíte nový dům, nebo rekonstruujete byt, jedná se o ideální volbu. Stejné vlastnosti mají trezory do podlahy, které konstrukčně vycházejí z trezoru do zdi. Mají jen další úpravy pro umístění do podlahy.

 

Trezory a sejfy podle způsobu uzamykání

Volba uzamykání trezoru víceméně závisí na uživateli a na tom, jaká varianta mu nejvíce vyhovuje. Na bezpečnost zámku nemá typ zámku vliv. Níže jsou uvedeny nejběžnější způsoby.

Trezory na klíč

Základní variantou trezorů jsou trezory opatřené klasickým trezorovým klíčem. Výhodou je jednoduché ovládání. Nevýhodou je nutnost mít klíč stále u sebe, případně ho mít dobře schovaný. Jedná se o nejlevnější variantu.

Trezory s elektronickým zámkem

Trezory s elektronickým zámkem k otevření vyžadují zadání kódu. Výhodou je jednoduché a rychlé ovládání trezoru. Navolíte si svou číselnou kombinaci a můžete trezor používat. Je vhodný pro časté používání, přičemž kombinaci si můžete kdykoliv změnit. Umístění baterie závisí na typu zámku. Baterie může být přístupná ze spodní hrany číselníku. V tomto případě poslední číselná kombinace zámku zůstává v paměti zámku i po výměně baterie. V případě, že jsou baterie uvnitř trezoru, používá se nouzový klíč, kterým trezor odemknete a baterie vyměníte. V tomto případě doporučujeme mít klíč uložený na jiném bezpečném místě. 

Trezory s mechanickým kombinačním zámkem

Setkat se můžete také s trezory s mechanickým kombinačním zámkem. Jedná se o klasické trezorové „kolečko“. Nemusíte se starat o klíče ani baterii. Zadávání kombinace je ale o něco delší a některé uživatele může odradit systém točení. Otevírání trezoru vyžaduje určitý grif, ale když se to naučíte, je používání jednoduché. Hodí se především pro uživatele, kteří nechodí do trezoru tak často.

Kombinace klíče a mechanického zámku (dvojí jištění) 

Varianta používaná při častém otevírání trezoru. Výhodou tohoto uzamykání je fakt, že po odkódování mechanického zámku lze využívat pouze klíč. 

Co znamená, když je trezor certifikovaný

Certifikáty u trezorů mohou dokládat jejich bezpečnost nebo třeba ohnivzdornost. Setkat se můžete s různými druhy certifikátů. Co znamenají?

Certifikát shody

Certifikát shody potvrzuje, že se daný trezor shoduje s normou a že prošel do určité bezpečnostní třídy. To znamená, že když narazíte na dva různé trezory a oba budou mít stejnou bezpečnostní třídu, měly by být stejně zabezpečeny. 

Certifikáty podle normy EN 1143-1

Tento certifikát sjednocuje bezpečnost všech trezorů v Evropě. Trezory s tímto označením jsou bezpečné proti vloupání. Sejfy a trezorové dveře se testují podle první části normy EN 1143-1. 

  • Bezpečnostní třída 0 je vhodná pro uložení hodnoty v řádech desítek tisíc korun, případně zbraní až do počtu 10 kusů.
  • Bezpečnostní třída I je nejprodávanější třída trezorů vhodná pro domácnosti a menší podniky. Je vhodná pro uložení hodnoty kolem 500 000 Kč a je zde možné umístit až 20 zbraní.
  • Bezpečnostní třída II je již určena pro větší hodnoty, často ji využívají zlatníci nebo větší podniky pro uložení hotovosti. Uložená hodnota může činit zhruba 1 až 2 miliony korun. 
  • Bezpečnostní třída III je učena pro velké podniky a osoby, které potřebují ochránit hodnoty v řádech milionů.
  • Bezpečnostní třídy IV a V jsou určeny převážně pro bankovní a finanční instituce.

 

Základní limity jsou hodnoty vyjádřené v korunách a záleží na mnoha dalších okolnostech, jako je zabezpečení objektu, ale i lokalita apod. Pro určení bezpečnostní třídy trezoru je vhodné vše konzultovat s vaší pojišťovnou. Každá pojišťovna to má nastaveno individuálně.

Certifikáty podle normy EN 1143-2

Tato část normy je určena pro depozitní trezory. Certifikace dokládá, že takový trezor nemá žádné slabé místo díky vhozu a že vhozený předmět nelze opět vyjmout

Certifikát na základní bezpečnost podle ČSN 916012

Jedná se o výhradně české certifikáty k trezorům v základní bezpečnosti. Trezory s touto certifikací odpovídají zákonu o uložení zbraní. Třídy Z2 a Z3 jsou vhodné například pro uložení zbraní, léků, jedů a pro uložení věcí menších hodnot, dokladů apod. Pojišťovny do těchto trezorů pojistí hodnoty okolo 30 tisíc korun. Třída Z2 má již 15 odporových jednotek.

Bezpečnostní třídy na uložení zbraní

Pro lepší přehlednost níže uvádíme přehled bezpečnostních tříd s počtem zbraní, které je možné uložit pro splnění zákonných požadavků.

Bezpečnostní třída S1 EN 14450 žádné odporové jednotky  2 ks zbraní
Bezpečnostní třída S2 EN 14450 žádné odporové jednotky  2 ks zbraní
Bezpečnostní třída Z1 ČSN 916012 10/10 RU  2 ks zbraní
Certifikát na 15 RU EN 1143-1 15 RU  10 ks zbraní
Bezpečnostní třída Z2 ČSN 916012 15/20 RU  10 ks zbraní
Bezpečnostní třída Z3 ČSN 916012 20/25 RU  10 ks zbraní
Bezpečnostní třída 0 EN 1143-1 30/30 RU  10 ks zbraní
Bezpečnostní třída I EN 1143-1 30/50 RU  20 ks zbraní
Bezpečnostní třída II EN 1143-1 50/80 RU  20 ks zbraní

Certifikát NBÚ

Trezory s certifikací Národního bezpečnostního úřadu slouží zejména k ochraně utajovaných materiálů proti zneužití. Dle stupně utajení dokumentů si lze vybrat odpovídající trezor (1 - Vyhrazené, 2 - Důvěrné, 3 - Tajné nebo 4 - Přísně tajné). 

Certifikát na ohnivzdornost

Jak napovídá samotný název, certifikát udává, zda je daný trezor ohnivzdorný a zda dokáže ochránit vámi uložené cennosti i v případě požáru. Dle celoevropské platné normy EN 15659 EN 1047–1 rozdělujeme ohnivzdorné trezory takto:

EN 15659

 • LFS30 P – testovaná ohnivzdornost 30 minut proti ohni pro dokumenty, při teplotní zátěži 850 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 170 °C.
 • LFS60 P – testovaná ohnivzdornost 60 minut proti ohni pro dokumenty, při teplotní zátěži 850 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 170 °C.

EN 1047

 • S30P – testovaná ohnivzdornost 30 minut proti ohni pro dokumenty, při teplotní zátěži 1100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175 °C.
 • S60P – testovaná ohnivzdornost 60 minut proti ohni pro dokumenty, při teplotní zátěži 1100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175 °C.
 • S120P – testovaná ohnivzdornost 120 minut proti ohni pro dokumenty, při teplotní zátěži 1100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175 °C.
 • S60DIS – testovaná ohnivzdornost 60 minut proti ohni pro počítačové nosiče dat, při teplotní zátěži 1100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 55 °C.
 • S120DIS – testovaná ohnivzdornost 120 minut proti ohni pro počítačové nosiče dat, při teplotní zátěži 1100 °C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 55 °C. 

Certifikát trezorových zámků

U trezorů je důležitým prvkem také jejich zámek. Řídit se můžete normou EN 1300. Jednotlivé třídy zámků jsou označeny písmeny, přičemž každá třída značí, jak je zámek bezpečný a odolný vůči napadení.

 • Trezorové zámky třídy A jsou nejběžnější. Pokud chcete trezor použít pro uložení zbraní, měl by mít alespoň zámek třídy A (případně vyšší).
 • Trezorové zámky třídy B jsou ještě o něco bezpečnější. Do této kategorie se často řadí elektronické zámky. 
 • Zámky třídy C se již v domácích podmínkách příliš nepoužívají. Setkat se s nimi můžeme například u bankovních trezorů. 

 

Závěrem

Nyní již víte, jaký je rozdíl mezi trezorem a sejfem. Představili jsme si také, s jakými typy trezorů se můžete setkat nejčastěji a co dokládají jednotlivé certifikáty a normy. V našem e-shopu najdete širokou nabídku trezorů a sejfů, které poslouží nejen pro uložení zbraní, ale i nejrůznějších cenností v podobě finanční hotovosti, šperků, dokumentů či dokladů.

 • Home
 • Design Shoptetak.cz